A-kullen översikt

Namn:  Attan Axxa Asta Asics Adrian Ares Affe Arrak
Kön:

T

T T H H H H H
AD/ED: B/UA A/UA A/UA A/UA A/UA
MH/Korning: MH
L-test
 MH
L-test
 MH
L-test
-
L-test
MH
L-test

-
-

 MH
L-test
 MH
L-test
Tävling: Elit spår, högre sök MR2
Tjänst: Väktare Väktare Väktare  Polis
Övrigt:

Halvfodertik

Avliden

Avliden

 Exp. Åland
Avliden